LogiqPay Invoice Portal

Er dere pålagt å sende fakturaer som gyldige EHF til offentlige instanser og andre bedrifter? Det kan bli kostbart å oppdatere ens nåværende system for å kunne levere tilfredsstillende fakturaer i EHF. Formatet som dessuten oppdateres ved tid til annen, og derfor krever mer av avsenderne.

Med LogiqPay Invoice Portal vil formatet dere sender til enhver tid være oppdatert og korrekt. Peppol BIS 3.0 er formatet som i dag gjelder i både Norge og Sverige. Med denne portalen vil dere ha muligheten til å sende fakturaer også til svenske mottakere.

Logiq har 20 års erfaring med overføring av elektroniske handelsdokumenter, og har siden innføringen av PEPPOL i Norge vært et av de best foretrukne aksesspunktene. Med denne tjenesten kan dere med hjelp av et enkelt grensesnitt sende de fakturaene dere har behov for å sende til mottakere som ligger i ELMA, som krever EHF.

 

En enklere måte å sende EHF

Med LogiqPay Invoice Portal slipper dere dyre implementasjoner eller moduler, som både er tidkrevende å implementere og dyre å drifte.

 

Her er det enkelt å logge seg inn, komme i gang og benytte løsningen.

 

 

Opplever dere at systemleverandør bruker lang tid på å gjøre tilpasninger i systemet deres? Det kan være dyrt å gjøre endringer i større økonomisystem bare for å sende et begrenset antall fakturaer. Denne portalen kan også benyttes som midlertidig løsning frem til systemleverandøren har tid.

Styres deres bedrift fra utlandet, og krever tillatelse til å gjøre egne tilpasninger for Norge? Dette er en måte hvor dere likevel vil kunne sende EHF, eller generere et filformat når standarden er PDF eller brev.

Dersom dere sender forholdsvis få fakturaer til mottakere som krever EHF er dette en enkel, rimelig og god løsning, som vil gi dere flere muligheter. Den lar seg lett kombinere med deres nåværende løsning for fakturering. Vår EHF fakturaportal gir dere også  muligheten til å fakturere alle i ELMA registeret – uten å sette opp noen koblinger på forhånd.

 

Med mulighet til å selge fakturaer

Med LogiqPay Invoice Portal kan man også velge å selge fakturaene når de legges til betaling. Ved å benytte vår nye tjeneste LogiqPay, er dere sikret betaling neste virkedag. Dersom du legger inn fakturaen til salg før kl. 10 mottar du pengene samme dag! Denne muligheten fører til bedre likviditet for deres bedrift, og en trygghet i at det alltid er penger på bok.

Når du har fylt ut kundesøknaden og aktivert tjenesten, vil du tydelig kunne se den nøyaktige kostnaden av å selge fakturaen i stedet for å vente på betaling innenfor ordinær tidsfrist. Du velger selv om du vil selge eller fakturere på vanlig måte.