5 saker som gir selskapet hodeverk og hvordan løse det uten Ibux

5 saker som gir selskapet hodeverk og hvordan løse det uten Ibux

Publisert 01.04.2019, 00:00

Større selskaper har gjerne en organisert kundereskontra for å overvåke alle transaksjoner som blir gjort innenfor selskapet. Andre selskaper kan ha flere personer ansatt til dette.

Hos mindre selskap kan gjerne øverste leder ta hånd om det meste. Uansett ligger det en underliggende spørsmålsstilling hos selskaper i startfasen – hva gjør vi om selskapet ikke går rundt?

 

Lange kredittider

Det er ikke uvanlig at man gir de større kundene litt særbehandling og dermed lengre kredittider. Opp mot 90 dager er ikke optimalt for selskapets likviditet, men i visse tilfeller noe en bare må akseptere. Havner en i en kritisk situasjon med disse kundene er det ultimate å selge fakturaen. Man får da inn pengene raskt, og kan beholde kundens ønskede kredittid.

 

Sene innbetalinger

Innbetalinger er den typen av likviditetsflyt som er vanskeligst å styre, da det ligger utenfor ens kontroll. Mange selskaper opplever i dag at de har et likviditetsproblem som er forårsaket av sene innbetalinger. Løsningene på problemet kan være følgende:

  • Man handler med “bedre” kunder
  • Mulighet for å forhandle seg til kortere kredittider
  • Overlater kreditrisikoen til et selskap som kjøper fakturaene

 

Risiko når man skal selge fakturaen

Allerede når man leverer varen eller tjenesten mot en faktura tar man en økonomisk risiko. Dersom betalingen uteblir, så øker denne risikoen. Om kunden forventer seg fortsatte leveranser tross manglende betalinger øker risikoen ytterligere. Det er ikke lønnsomt for selskapet og heller ikke lønnsomt for deg selv da den indre stressen begynner å vokse. Her kan en Ibux i og for seg kunne hjelpe kortsiktig! Dessverre hjelper ikke det i lengden.

 

Administrasjon

Sene betalinger resulterer i mer administrasjon for selskapet. De vanligste grunnene til at en faktura blir sent betalt er oftest at:

  • Fakturaen er ikke korrekt utstedt
  • Kunden er ikke enig i at varen/tjenesten er levert
  • Kunden har økonomiske problemer, og kan helt enkelt ikke betale

All denne tid som går med til å undersøke og administrere kan dere overlate til et selskap som kjøper fakturaen, helt plutselig har dere frigjort ressurser som kan fokusere på viktigere saker.

 

Dårlig likviditet

Alle elementer nevnt ovenfor bidrar til at selskapet får dårligere likviditet. Og ut fra dette er det kanskje ikke så uventet at vårt tips er å selge fakturaene deres. Dette er for raskt å kunne øke likviditeten eller forbedre sifrene innenfor avslutningen av årsregnskapet.

 

Bli kunde i dag, og selg fakturaene deres til priser og vilkår som er blant de absolutt beste på markedet!