Hvilke valg har jeg når jeg skal selge en faktura?

Hvilke valg har jeg når jeg skal selge en faktura?

Publisert 01.04.2019, 00:00

Det er flere aktører på det norske markedet i dag som man kan selge fakturaer til. Valgene en står ovenfor er å selge enkelte fakturaer, løpende, eller alle – basert på hvilket behov man har.

Pengene kan være på konto innen 24 timer. Man kan overlate all administrasjon av den solgte fakturaen samt kredittrisikoen – om det er avtalen.

Alt dette, men selvfølgelig mot en kostnad. Alle aktører har til felles at man tar en viss prosentandel av fakturabeløpet, og her varierer det mye. Hos ulike aktører kan det variere alt mellom 95 – 99 % som dere får utbetalt av fakturaen deres. Visse aktører har også starts-, måneds- eller årsavgifter mens andre ikke tar noe utover prosenten av fakturabeløpet. En anbefaling er å lese nøye gjennom avtalen deres, slik at det ikke finnes noe skjult.

Selge faktura med kausjon

Mange startups, uten ett års regnskap å vise til, må selge fakturaer med kausjon som sikkerhet. Det innebærer kort og godt at om din kunde ikke betaler fakturaen, så vil du personlig være ansvarlig for å betale tilbake hele fakturabeløpet.

Selge fakturaen med regress

Å selge fakturaen med regress innebærer at dere selger fakturaen, og mottar den avtalte summen på bedriftskontoen innen 24 timer. Om kunden deres ikke betaler fakturaen pga. manglende betalingskapasitet, er det ditt selskap som står for kredittrisikoen. Det innebærer at selskapet må betale inn fakturabeløpet til den aktøren dere har solgt fakturaen til.

Selge faktura uten regress

Når en selger fakturaen uten regress fremkommer det nok tydelig av å lese teksten ovenfor. Dere selger fakturaen og mottar den avtalte summen inn på konto. Om det skulle være slik at kunden ikke kan betale fakturaen, så er ikke ditt selskap skyldige å betale fakturabeløpet til deres aktør.

 

Mange som vil selge fakturaene sine ser nok det sistnevnte alternativet som det beste, men det er ikke nødvendigvis slik for alle. Det er ingen aktører som kommer til å kjøpe fakturaer der risikoen er for høy, og en står da uten finansiering. Å selge en faktura med regress er også et kvalitetsstempel på at dere har en pålitelig kunde.


Bli kunde i dag!

Bli kunde i dag, og selg fakturaene deres til priser og vilkår som er blant de absolutt beste på markedet!